Soul Manifesting Blueprint

Lär dig mer om ditt unika själsliga recept för Manifestering

filbert-mangundap-f_0nTK31xjs-unsplash (

Soul Manifesting Blueprint

Lär dig mer om ditt unika själsliga recept för Manifestering

Åsa Miljand är Diplomerad Soul Realignment Practicioner Level I, II & III

 

Denna läsning görs i ditt Akasha register och baseras på modaliteten Soul Realignment. 

 

1500 kr / 2 tim online via zoom

Läsningen går även att få i skriftligt format, meddela mig om så önskas. (Also available in english)

Hur ser din själs recept för manifestering ut? 

I den här spännande läsningen får du lära dig mer om hur du som själ är ”designad” att manifestera i den här dimensionen. Hur du som Själ är ämnad att upptäcka & uttrycka din gudomlighet i form.

 

För att manifesterings processen skall fungera så behöver vi utgå ifrån våra egna unika förutsättningar & själsliga energier. Man skulle kunna uttrycka sig som att vi alla har ett eget optimalt ”recept” för manifestering. Hur ser just ditt ”recept” ut? Hur skall du gå till väga för att skapa det du drömmer om, och vilka slags vägar, val och tillvägagångssätt passar just dig?

Som grund för den här läsningen så ligger Soul Realignment + clearing läsningen som jag också erbjuder. I den läsningen får du lära dig mer om hur just din Själs energier fungerar och är sammansatta. Soul Manifesting Blueprint läsningen bygger på denna information som grund då det är viktigt att förstå vem du är på Själsnivå för att kunna hitta ditt egna manifestations recept.

shutterstock_1520865572.jpg

Vår själsliga energi - vårt "Divine Soul Blueprint"

När vår själ ”blev till” så skapades ett ursprungligt gudomligt ”blueprint”, vilket utgör vår unika & eviga ”vibrations sammansättning”. Vår själs vibration är evig, vi bär den med oss genom alla våra liv och existenser. Desto mer vi minns, förkroppsligar och lever i linje med vårt unika ”divine soul blueprint”, desto mer flöde, överflöd och glädje får vi i våra liv. Desto mer vi kommer ”ur kurs”, ur ”alignment” med den vi är på Själsnivå, desto mindre livsenergi, flöde & ”framgång” får vi. Det är nämligen genom att leva & uttrycka vår själs ”Divine Soul Blueprint” som vi får tillgång till vår livsenergi! 

Soul Realignment hjälper oss att förstå vilka val som kan sätta oss mer i linje med vår själ och på så sätt också ge uttryck för det livssyfte vi är här på jorden för att skapa. Vi är alla här på Jorden för att bidra med vår unika vibration i det stora skiftet – det är alltså väldigt viktigt att vi ser gåvorna vi har inom oss & uttrycker dem aktivt i våra liv!

Soul Realignment hjälper oss även att få syn på de val vi har gjort, kanske även i tidigare liv, och som skapat karmiska mönster, blockeringar & begränsningar som påverkar oss i vårt nuvarande liv utan att vi är medvetna om det. Dessa karmiska mönster & blockeringar kan hindra oss ifrån att uttrycka mer av den vi verkligen är på Själsnivå.

Som själva namnet antyder, Soul Realignment, så syftar denna modalitet på att hjälpa oss att linjera oss med  vår Själs ursprungliga gudomliga ”blueprint” igen. Att leva utifrån ”alignment”. Allt för att vi ska må bättre, finna djupare mening med våra liv & upptäcka skapar kraften inom oss igen!