Soul Connection Reading

Lär känna dina nära & kära på själsnivå 

Image by K B

Soul Connection Reading

Lär känna dina nära & kära på Själsnivå

Åsa Miljand är Soul Realignment Practicioner Level I, II & III

 

Denna läsning görs i era Akasha register och baseras på modaliteten Soul Realignment. 

Läsningen levereras skriftligen via email. (PDF).

Ca 25 -45 sidor.

Läsningens format och upplägg liknar litegrann ett horoskop.

OBS! Denna läsning kan endast beställas om BÅDA parter godkänt att en läsning görs av deras energi. Jag kan inte göra en läsning på en person som inte vet om det, det skulle vara att kränka deras integritet. 

Denna läsning är mycket omfattande & tar flera dagars arbete att sammanställa. Av den anledningen erbjuder jag endast denna läsning i mån av tid. Om ni är intresserade så är ni välkomna att kontakta mig på email info@nyajorden.se så ska jag se vad jag kan göra tidsmässigt! 

Den här läsningen kan du göra med alla dina nära & kära i ditt liv:

 • Din partner

 • Din mamma eller pappa

 • Ditt vuxna barn eller tonåring över 16 år

 • Syskon

 • Din bästa vän

Läsningen är menad att erbjuda ett kärleksfullt, spännande & roligt sätt att lära känna oss själva & dom vi älskar på Själsnivå! 

Är du nyfiken på hur din själsliga koppling till din kärlekspartner ser ut? Kanske vill du förstå & förbättra relationen till din tonåring, ett syskon eller en förälder? Eller så har du en underbar vän som du ”bara vet” att du känner dig ”hemma” med, och nu är ni nyfikna på att veta mer om er själsliga koppling?

shutterstock_1707149461.jpg

Hur fungerar en Soul Connection läsning?

Vad har du för själslig koppling till dina nära & kära? Har ni levt flera liv tillsammans, och vilka roller hade ni då?

 

Lär känna din partner, ditt barn & tonåring, dina föräldrar, dina syskon eller din bästa vän på en djupare nivå. I en Soul Connection läsning så får ni lära er mer om varandras unika själsliga energier, gåvor & livssyften. På så sätt kan ni kanske få en djupare förståelse, respekt & kärlek för varandra. Vi är alla unika och har väldigt olika själsliga frekvenser - detta gör också att vi har helt olika förutsättningar och vägar i livet. Och det är så det ska vara!

Hur fungerar en Soul Connection läsning? 

En Soul Connection läsning består av två delar. I den första delen så får ni lära er mer om varandra & vilka ni är på Själsnivå. I den andra delen av läsningen så tittar vi på om det finns några blockeringar eller karma som påverkar er relation negativt.

Man kan säga att en Soul Connection läsning består av 2 st Soul Realignment läsningar, en vardera, skillnaden är dock att vi i denna läsning enbart fokuserar på att rensa bort blockeringar som påverkar er relation negativt. Vi går alltså inte igenom alla blockeringar som ni har var för sig. I denna läsning ingår även andra saker som inte tas upp i en vanlig Soul Realignment. 

Har ni redan gjort varsin Soul Realignment? 

Om det är så att ni båda två redan har gjort en varsin Soul Realignment så får ni självklart rabatt på läsningen. Ni kommer då att känna igen delar av informationen ni får ni i Soul Connection läsningen ifrån er tidigare Soul Realignment läsning. Men ni kommer ändå att få ut massor av läsningen då ni ju även får ta del av varandras energier och ert gemensamma själsliga band! Plus att denna läsning innehåller mycket mer än så.

Vad kan ni få ut av er Soul Connection läsning? 

 

Förhoppningen med den här läsningen är att ge er en grund att bygga på när ni utvecklar er relation vidare. I dessa tider är det en stor gåva vi kan ge varandra att lära känna varandra på Själsnivå, och inte bara se på varandra utifrån den roll & identitet vi fått i just detta liv.

 • Få djupare förståelse, respekt & acceptans för era respektive olikheter & likheter.

 • Lär er mer om hur ni kan stötta varandra på era olika själsliga uppdrag & vägar framåt i livet.

 • Minnas själen bakom rollerna, få ny respekt för dina nära & kära. 

 • Lyft fram & värdesätt varandras själsliga gåvor istället för att försöka förändra varandra.

 • Släpp varandra fria och se varandra ur ett större perspektiv – ni är båda gudomliga varelser som valt att komma till Jorden tillsammans. Tillåt relationen att expandera! 

 

I en Soul Connection läsning så kan ni lära er mer om varandras olikheter & likheter, och förhoppningsvis få en djupare förståelse till varför ni fungerar som ni gör. Vårt samhälle och vår värld skulle bli så mycket bättre om vi kunde lära oss att lyfta, stötta & respektera varandras olika själsliga energier och förutsättningar, istället för att ständigt försöka förändra varandra för att få det vi själva vill ha.

Om vi till exempel kan se att den vi älskar agerar på ett specifikt sätt därför att det är i linje med deras själsliga energi, och inte ett uttryck för ovilja, motstånd, oförmåga osv, - då har vi kommit lång väg i vår relation! Vi kan då släppa varandra fria & på så sätt verkligen bli den där partnern, mamman, systern, dottern och kompisen som vi själva alltid längtat efter!

 

I denna läsning ingår en 21 dagars hemläxa/renande ”clearing process” av blockeringar & negativa karmiska mönster som kanske omedvetet påverkar er relation negativt. En mycket frigörande & transformerande process!

Image by Roberto Nickson

Vad ingår i en Soul Connection reading?

Soul Connection läsningen innehåller:

 • Vad har ni för själslig koppling till varandra? Vilka är ni på Själsnivå?

 • Vilka teman arbetar ni med inom er relation?

 • Har ni levt fler liv tillsammans, och vilka roller hade ni då? 

 • Delar ni karma som ni arbetar med just nu? 

 • Vilken själsgrupp tillhör ni? Är ni ”starseeds” eller hör ni hemma på Jorden?

 • Finns det blockeringar eller negativa karmiska mönster mellan er? Vi gör ”rent hus” i er gemensamma energi så att er relation kan blomstra med ny kraft!

 • Rening och genomgång av negativa karmiska mönster & blockeringar för att frigöra mer livsenergi inom er relation & individuellt i era liv.

Vad ingår i en Soul Connection läsning?

Läsningen baseras på visdom hämtad ur era Akasha register och baseras på modaliteten Soul Realignment.

 • Ett omfattande förarbete på många dagar där jag först gör er läsning hemma. 

 • En skriftlig läsning via PDF som skickas via email, ca 25-45 sidor. Leveranstid ca 2-3 veckor beroende på kö.

 • ”Clearings”/ healing av de blockeringar,karmiska mönster & obalanser som vi ev funnit i era Akasha register. Denna clearing fokuserar i denna läsning på blockeringar som påverkar er relation negativt.

 • 21 dagars clearing & healing efter er konsultation i form av en ”hemläxa” att arbeta med på egen hand. En mycket transformerande & viktig del av er konsultation.