Läsningar

Elegant woman dancing on water. Sunset a

Din Själsliga Kraft

Fördjupa kontakten med dina högre aspekter & öppna upp för ny kreativitet, visdom och mening i ditt liv

Läsningen är tänkt att vara ett stöd och ett verktyg för dig att minnas mer om vem du är på själsnivå och hämta hem mer av din själsliga kraft. I nära samarbete med dina guider så kallar vi hem högre dimensionella aspekter av dig som är redo att integreras i ditt nuvarande liv.

Dina Energier & Potential 2021

Budskap, energi & aktiveringar inför det kommande året

Vilken potential har 2021 för dig när det kommer till din personliga & andliga utveckling? 

Denna läsning har som fokus att bidra med kärleksfulla högre perspektiv, healing & energier inför det kommande året och har som syfte att assistera din expansion in i högre frekvenser. 

Hands show New Year 2021 against the bac