Det Stora Skiftet & Ascension

Det stora skiftet & Ascension

New Earth is a frequency accessed and transmitted from the inside out.

Ascension is not about leaving the planet, getting rescued by off-world ETs or flying up into heaven. It is not about watching the Shift unfold online, or waiting for the external world to provide evidence of inner change. Ascension is a conscious choice to engage in evolution / Sandra Walter

 

Dimensioner är baserade på vibrationer. Varje dimension har en sammansättning av en rad olika frekvenser som skapar och utgör verkligheten eller upplevelsen inom den dimensionen. Alla levande varelser (människor, växter, djur, elementarer osv) som existerar på en planet måste vara i resonans med vibrationsnivån hos planeten (eller högre), annars kan den inte existera i den verkligheten. Eftersom frekvensen på Jorden just nu går igenom ett skifte ifrån 3:e dimensionen, genom den 4:e dimensionen och upp i den 5:e, så påverkas allt & alla inom planeten av Moder Jords nya förhöjda frekvens. Denna transformerande process är det vi kallar för det Stora Skiftet - ascension.

 

Hur påverkar det stora skiftet upp i högre dimensionella frekvenser oss?

 

Vi är alla högre medvetanden och varelser av ljus som valt att ha en mänsklig upplevelse. När vi som själar väljer att inkarnera i en mänsklig kropp i den 3:e dimensionen, vilket är den lägsta densiteten (frekvensen) som den mänskliga formen kan existera inom, så uppstår många sidoeffekter. Bland annat så uppstår en illusion av att vi befinner oss i en linjär tid & rums upplevelse. Denna illusion får oss att tro att vi är separerade ifrån alltet & Universum.

 

Andra sidoeffekter av den 3:e dimensionen är en svårighet att uppfatta högre dimensioner, vi drabbas av en tillfällig minnesförlust där vi inte längre minns vilka vi är på själsnivå, våra tidigare liv eller högre dimensioner. Egentligen är vi multidimensionella varelser, men i denna tillfälliga minnesförlust så tappar vi kontakten med alla våra själsliga aspekter. Vi glömmer bort att vi är en del av Universum, att vi egentligen är ett med alltet.


This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

asa_miljand-800x1178_medium-res.jpg

Om Åsa Miljand

Diplomerad Psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin

QHHT - Quantum Healing Hypnosis Technique Practicioner

BQH - Beyond Quantum Healing Practicioner

Soul Realignment Practicioner Level I, II & III

Manifesting Blueprint Practicioner

Reiki Master (Steg 1,2 & 3)

Our History

It Is Better to Travel Well Than to Arrive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.