Din Själs unika roll i det stora Skiftet

Meditation, Healingprocesser & Energiarbete online

Colorful sunset above the sea on the pag

Din Själs unika roll i det stora skiftet

Meditation, Healingprocesser & Energiarbete online

Online via Zoom 

250 kr

Datum: meddelas inom kort

Universum och guiderna vill gärna bjuda in oss att finna en djupare kontakt med varför vi är här på Jorden i denna tid. De ser gärna att vi gör detta energiarbete runt påsken eftersom energierna är extra gynnsamma då inför vårens första strålar i vårt land. Det finns flera anledningar till varför just påsken är lämplig för att ta ett stort kliv framåt i vår utveckling, men framför allt så finns det då en stark närvaro av kristallina energier i det kollektiva fältet, vilket öppnar en portal eller som en "dörr av möjligheter" för oss att kliva igenom till nya tidslinjer. 

 

I denna direktförmedlade intuitiva meditation, healingprocess & energiarbete så kommer vi att möta våra inre Councils of Light - våra inre högre dimensionella råd. I kontakt med våra Councils of Light så får vi ta emot gåvor och anvisningar om vad som är det högre syftet med våra roller i skiftet & våra liv här på Jorden. 

 

Vilken är just din unika roll i det stora skiftet? Det är inte någon slump att du inkarnerat i just denna tid av enorma skiften, du är här för att assistera i detta stora skifte på ditt unika sätt.

Detta energiarbete kom till mig på inbjudan & önskemål av våra guider. Deras budskap var att " änglar och uppstigna mästare vill hjälpa oss att finna vår högre väg i livet". I dessa tider av yttre kaos så behövs vi mer än någonsin. De vill uppmuntra oss att kliva fram mer, att ge av vår kärlek, ljus och förmågor till världen på vårt eget sätt. Vi aktiverar våra roller i det stora skiftet!

 

Processerna som Åsa Miljand är alltid djupt helande och aktiverande ända ned på cellnivå. De healingprocesser hon förmedlar ifrån de högre dimensionerna är alltid kopplade till våra Högre Själv, våra multidimensionella aspekter och accellererar och assisterar oss i våra andliga uppvaknanden.

Meditationen är intuitivt guidad i stunden, detta gör att vi inte kan veta exakt hur processen kommer att bli, eller vad vi får till oss Vi följer guiderna dit de tar oss. 

 

Ofta pågår Åsa Miljands meditationer i ca 90 min vilket kan kännas lite långt om man är ovan vid energiarbete. Varje deltagare uppmuntras därför med stor vänlighet att avsluta när man själv vill.

Varmt välkommen på ett spännande möte med våra Councils of Light!