Ceremoni inför det nya året 2021

Årets sista fullmåne - Meditation, Energiarbete & Manifestering

Image by Spenser Sembrat

Ceremoni inför det nya året 2021

Fullmåne meditation, energiarbete & Manifestering / Online 

Online via Zoom 

Onsdag 30 dec 2020

Tid: kl. 18.30 -20.30

Pris: 200 kr 

Årets sista fullmåne kommer att bli riktigt kraftfull. Jag vill därför bjuda in till en ceremoni inför det nya året 2021 där vi tackar av det gamla som har varit, vi tackar inte bara av det vi burit med oss i vårt liv, eller i tidigare liv - vi tackar av hela den gamla Jorden! Vi befinner oss verkligen i en enormt unik tid i historien där vi nu har ett val att göra - skall vi följa med Moder Jord i hennes skifte upp i högre frekvenser, eller skall vi stanna kvar i rädsla? Vi har en möjlighet nu att välja kärlek, att välja att skifta & transformera det gamla. Låt oss fira & ta detta steg tillsammans under fullmånens sken som kommer att förstärka våra intentioner tusenfalt! 

Som vanligt så kommer vår process att direktkanaliseras av Åsa Miljand i stunden, och närvaron av de högre dimensionerna kommer att vara påtagligt stark. Formatet är att vi gör en inre meditation & energiarbete som vanligt, men att vi även inkluderar elementet av ceremoni och manifesteringskraft. 

Hur går det till?

Inför vår fullmåne ceremoni så kommer jag att skicka ut instruktioner till förberedeler som du skall göra hemma inför vår kväll. Du kommer bland annat att få skriva ned svaren på några frågor om sådant som du vill släppa taget om, och sedan skriva ned grundligt vad det är du önskar manifestera mer av i den nya tiden. Dina svar är helt privata och du behöver inte dela dem med någon om du inte vill. Detta moment är för att manifesterings processen skall bli så stark som möjligt inför allt det Nya som vi drömmer om! 

När vi startar vår ceremoni så behöver du ha följande framför dig: 

 

1. Dina förberedda brev

2. Papper och penna

3. Ett glas vatten (som vi skall ladda med de nya energierna)

4. Om du vill passar det utmärkt att göra en liten grid av kristaller eller geometriska symboler inför denna ceremoni, manifesterings energierna kommer att vara mycket kraftfulla! 

Varmt välkommen! 

©2021 by Nya Jorden. 

  • Facebook Social Ikon