21 dec 2020 - vintersolståndet

Meditation & Energiarbete Online

planet earth Elements of this image furn

21 dec 2020 - vintersolståndet

Meditation & energiarbete Online 

Online via Zoom 

Måndag 21 dec 2020

Tid: kl. 20.00 -21.30

Pris: 200 kr 

Den tid vi nu går in i kräver av oss att vi stillar oss, centrerar oss och håller ett högt fokus på kärlek, enhet & den Nya Jorden som vi nu skall skapa tillsammans. Det finns en djup mening med att vi alla befinner oss i isolering - utnyttja denna tid till att meditera och att kliva djupare in i din multidimensionalitet. Bakom det yttre bruset så finns en enorm expansion & glädje!

 

Mina guider har manat på mig att erbjuda en online meditation & energiarbete den 21 dec 2020. Runt om i världen kommer tusentals människor att meditera tillsammans detta magiska och laddade datum. Vår grupp kommer givetvis att koppla oss samman med detta högre fält för att ge vårt bidrag med vår själsliga service för alltets högsta bästa.

Med start med fullmånen den 30 nov 2020 så kliver vi in i en period av intensivt inflöde av högre frekvenser & transformation. Detta sker inom var och en på ett individuellt plan, på ett kollektivt & planetärt plan och på ett galaktiskt plan. 

Vintersolståndet detta år 

Varmt välkommen!