Tjänster

Stöd för andlig och personlig utveckling i den nya tiden.

Andlig vägledning & aktivering

 

multidimensionellhealing

 

Själsmålning med visuella budskap

 

Andliga samtal för djupare stöd