Tjänster

Stöd för andlig och personlig utveckling i den nya tiden.

Andlig vägledning & aktivering

Personlig healingmeditation

Själsmålning med visuella budskap

Andliga samtal för djupare stöd