soul transmissionS

QUANTUM HEALING HYPNOS TEKNIKER, ENERGIHEALING & VÄGLEDNING PÅ SJÄLSNIVÅ

 

 
 

soul transmissioNS

qUANTUM HEALING HYPNOS TEKNIKER, ANDLIG ENERGIHEALING & VÄGLEDNING PÅ SJÄLSNIVÅ

 

Soul Transmissions är en session där du får ta emot energiöverföringar ifrån din Själ, helande och frigörande processer & vägledning på alla plan. Det är menat att vara en djupt avslappnande & meditativ session där du öppnar upp för högre vägledning på alla plan. Det avslappnade tillståndet gör det lättare för dig att gå djupare, bortom vardagens stress & egots försök att kontrollera processen. I detta tillstånd är du också i kontakt med all din inre visdom & självläkande förmåga. 

Sessionens format är mycket lik en Quantum Healing Hypnos session, men med den stora skillnaden att du i denna session tar en mer mottagande roll & jag en mer aktiv roll som översättare & förmedlare av högre energier. Vi skapar på en högre nivå ett själsligt samarbete baserat på kärlek och respekt, med en gemensam intention om att förmedla balanserande healing till dig på alla plan. Sessionens fokus ligger mer på healing, att ta emot & slappna av än att aktivt utforska vissa frågeställningar som man gör i en traditionell QHHT. 

Slappna av på djupet och öppna ditt hjärta för att ta emot din själs energiöverföringar & budskap till dig! 

Quantum Healing hypnos tekniker i kombination med andlig healing

Varje session börjar med att jag guidar dig ned i en avslappnande meditation/visualisering som har som syfte att fördjupa effekten av healingen. Vi arbetar i ett djupavslappnat tillstånd /hypnos, Theta hjärnvågor, men du kommer inte att sova utan vara delaktig i processen. Jag arbetar med Quantum Healing Hypnos tekniker och är utbildad både inom QHHT & BQH. Denna meditation & session förmedlas intuitivt till mig i stunden och är unik för just dig & baseras på vad du behöver just nu i ditt liv och mående. Vårt fokus är multi-dimensionellt, vi arbetar inte bara med den ”mänskliga” delen av dig. 

Tillsammans öppnar vi upp intuitivt & energimässigt för att låta ditt Högre Själv, Universum och alla dina guider kommunicera med dig på alla plan. Dessa förmedlar genom mig en multi-dimensionell healing process som arbetar på flera olika nivåer inom dig. Till största del arbetar jag intuitivt & energimässigt i ditt energifält utan att röra vid dig, istället berättar jag för dig under processens gång vad det är som sker & vad det är jag ”ser”. Ofta kan du själv följa med i energin & vi har en dialog under sessionen som för din healingprocess framåt. 

Bitvis kanske vi även arbetar i tystnad och låter energihealingen, färgerna & ljuset göra sitt jobb och tala för sig själva. Samtidigt kan du njuta av en djup vila & energipåfyllnad. 

Syftet är att skapa mer balans, lösa upp blockeringar och ta emot budskap om hur vi kan frigöra oss, må bättre & kliva in mer i vår egen själsliga kraft.

Våra Högre Själv kommuncierar med oss genom bilder, symboler, toner, färger, frekvenser & genom att visa oss vilka vi är bortom denna dimension. Vi kan under sessionen röra oss ledigt genom tex. tidigare liv & högre själsliga dimensioner inom dig. Det går inte att säga i förväg vad just din session kommer att bjuda på – allt förmedlas intuitivt i stunden! 

hur går det till?

Under sessionen får du ligga bekvämt på en massagebänk eller en soffa, mysigt omstoppad med filtar och kuddar. Om du föredrar att sitta upp av olika anledningar så går det givetvis också bra. Det viktigaste är att du känner dig bekväm och kan tillåta dig själv att slappna av på djupet.

Dessa sessioner är helt och hållet intuitivt guidade. På grund av detta så blir ingen session den andra lik, även om upplägget är liknande. Dessa sessioner bygger på att du som mottagare är öppen för att ta emot de gåvor & den kommunikation som Universum vill ge dig i stunden. Släpp alla förväntningar och tillåt istället Universum att ta hand om dig för en stund!

Detta är en lugn, vilsam & energibaserad session. I bakgrunden har vi vacker avslappningsmusik (valfritt) och tända ljus. 

 

Du är varmt välkommen! / Åsa Miljand

boka tid

På grund av det rådande läget med Corona viruset så bokas inga sessioner på plats den närmsta tiden. Givetvis är du välkommen så snart direktiven ändras igen. 

Maila mig ditt intresse på:

info@nyajorden.se

Pris

1500 kr inkl.moms

Tid

Ca 90 min

Plats

Hälsans Hus, Fjällgatan 23b, Stockholm, 2 trappor

Fyrskeppsvägen 81, T-bana Björkhagen

Online, via ZOOM

” When the search for truth becomes a celebration of Being , all of Life transforms on it´s own” Matt Kahn