Om Nya Jorden

En plattform för andlig och personlig utveckling i den nya tiden.

Grundare, Nya Jorden

Åsa Miljand

Åsa är Diplomerad Psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin, utbildad inom sorgbearbetning samt bildterapuetiska metoder. Åsa är även verksam som intuitiv konstnär med egen ateljé där fokus ligger på att förmedla frekvenser och andliga budskap genom symboler, färg och energi.

Hon är en naturligt medial kanal med djupgående intresse för de stora existentiella frågorna, ständigt sökande efter nya vägar att förstå den mänskliga upplevelsen på ett djupare plan. Hur fungerar det mänskliga jagets samverkan med det Högre Självet, och vad är det högre syftet med livet ur ett flerdimensionellt perspektiv?

Åsa är en av de första i Sverige att förmedla ljusspråk (Light Language) i frekvenser, symboler, sång och ord. Hon brinner för sin vision om Nya Jorden och den uppstigningsprocess (Ascension) som både Gaia och alla hennes varelser genomgår just nu. 

Vision & mission

Nya Jorden har som vision & mission att skapa en plattform för andlig och personlig utveckling. Genom att erbjuda ett flertal evenemang och tjänster är förhoppningen att kunna bidra med kraft, inspiration och hopp om en bättre framtid för oss alla.

Partnerskap & projekt

Nya Jorden arbetar ständigt med nya partnerskap och projekt.

Sharing Ascension

Nya Jordens engelska systersida heter Sharing Ascension och fungerar som en internationell plattform för andlig och personlig utveckling i den nya tiden.