Om Nya Jorden

En plattform för andlig och personlig utveckling i den nya tiden.

ARTIKLAR AV ÅSA MILJAND

 

Grundare, Nya Jorden

Åsa Miljand

LOVE – COMPASSION – HEALING – HAPPINESS 

Åsa är Diplomerad Psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin, utbildad inom sorgbearbetning samt bildterapuetiska metoder. Hon är även Diplomerad QHHT Practicioner – Quantum Healing Hypnosis Technique Level 1 samt Diplomerad inom BQH – Beyond Quantum Healing Hypnosis, en modern variant av den klassiska hypnos modaliteten QHHT skapad av Dolores Cannon. Utöver detta är Åsa en Soul Realignment Practicioner Level I,II & III, en amerikansk modalitet som hjälper oss att förstå vem vi är på själsnivå & vilka blockeringar och mönster som påverkar oss i vårt liv på ett negativt sätt.

Åsa är en empatisk & seende person med djupgående intresse för de stora existentiella frågorna, ständigt sökande efter nya vägar att förstå den mänskliga upplevelsen på ett djupare plan.

UPPSKATTAD MEDITATIONSLEDARE 

Åsa leder för närvarande en rad uppskattade direktförmedlade meditationskvällar & andliga utvecklingscirklar med fokus på det andliga uppvaknandet, det egna ”mästerskapet” och själslig kontakt. Syftet med alla hennes events är att skapa ett utrymme för andligt uppvaknande människor att komma i kontakt med det Högsta inom sig, att minnas sin egen kraft och självläkande förmåga. Syftet är också att föra människor samman för att rikta intention & fokus mot vår jord – tillsammans kan vi skapa stor förändring.

DET ANDLIGA UPPVAKNANDET 

Det andliga uppvaknandet handlar om att modigt möta allt vad vi har inom oss med villkorslös & icke-dömande kärlek. Att våga leva utifrån ett öppet hjärta, vara oss själva fullt ut, och minnas att vi är perfekta precis så som vi är! Och i denna fantastiska & omtumlande  process som det innebär att gå igenom ett andligt uppvaknande så inser vi att ”det stora skiftet” sker inifrån och ut. När vi transformeras, förändras och öppnar upp så börjar vi också se på världen med nya ögon – vi har skapat en helt ”ny jord”.

nya jorden har stora visioner

Nya Jorden har som vision & mission att skapa en plattform för andlig och personlig utveckling. Genom att erbjuda ett flertal evenemang och tjänster är förhoppningen att kunna bidra med kraft, inspiration och hopp om en bättre framtid för oss alla!