WORKSHOPS

inspirerande WORKSHOPS på temat andlig och personlig utveckling

Beskrivning

Nya Jorden bjuder kontinuerligt in till inspirerande Workshops på ämnet andlig och personlig utveckling. Höstens kommande workshops handlar om det andliga uppvaknandet, ascension, och hur dessa processer tar sig uttryck i våra liv, kroppar och sinnen. Syftet med samtliga workshops är att aktivera, fördjupa och öppna upp för vår multidimensionella natur på olika sätt.

Åsa Miljand kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter kring sin andliga och personliga uppvakningsresa, sina intuitiva och mediala förmågor samt förmedla djup själslig visdom till deltagarna på olika sätt. Allt med förhoppning om att kunna sprida inspiration, gemenskap och själslig vägledning med bredd och djup.

Kom och låt dig inspireras, aktiveras och minnas din egen kärna! 

Pris

1500 kr

50 % rabatt för pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna.

Tid

Kl. 10.00 – 16.00

Plats

Hälsans Hus
Fjällgatan 23
116 28 Stockholm

datum

Hjärtats väg hem – Sön 19 aug 2018

Bli ett med din Själ – Lär dig kommunicera med Universum  Söndag 18 nov 2018

”NEW EARTH IS A FREQUENCY ACCESSED FROM WITHIN. STAY TUNED

workshops – hösten 2018

HJÄRTATS VÄG HEM – EN WORSKHOP OM DIG, DITT LIV & mående UTIFRÅN ASCENSION

Söndag 19 augusti 2018 – Kl. 10:00 -16:00 Inkl. lunchpaus. 

(Hälsans Hus –  Sal: Terassen)

Erbjudande! Pensionärer, arbetslösa & sjukskrivna får 50 % rabatt på avgiften vid registrering innan den 1 aug 2018. 

 Hur mår du? Hur kan du finna din själsliga väg ”hem”?

Tanken med workshopen är att försöka sätta högre perspektiv på vad som sker med oss i dessa tider av kollektivt uppvaknande. Hur tar sig ascension energierna uttryck inom oss och i våra unika liv? Vad kan vi göra för att samarbeta med det oundvikliga?

– Vad är ascension och hur påverkar det mig?
– Ascension symptom på alla plan, hur kan de yttra sig?
– Ljuskroppen och vårt multidimensionella Själv
– Högre perspektiv på den mänskliga upplevelsen
– Smärta, kris och nederlag som katalysatorer för uppvaknande
– Att leva utifrån kärlek istället för rädsla
– Enhet istället för separation
– Vad är Hjärtats väg hem? Självkärlekens alkemiska väg
– Intuitionen – bli energivarelse – att kommunicera med Universum
– Att vara Sin Själ förkroppsligad – service, högre syfte och djupare mening

Hur kommer vi arbeta under workshopen? 

– Vi kommer arbeta mest energimässigt med direktkanaliserade meditationer, inre resor, övningar och djupa helande energiöverföringar
– Kortare teoretiska pass
– Övningar & tryggt delande i gruppen
– Vi fokuserar på en dag utifrån våra Högre Själv och den gudomliga kärleken inom oss

Denna workshop passar alla, oavsett om man anser sig vara en ”nybörjare” eller en van andlig sökare. Detta därför att vi skapar ett energifält tillsammans där vi delar, och öppnar upp som grupp. Vi aktiverar varandra själsligen, inspirerar och stöttar varandra på våra unika livs vägar.

 Starta hösten med en djupare själslig kontakt och ett högre inre syfte!

bli ett med din själ – att lära sig kommunicera med universum

Söndag 18 november 2018 – Kl. 10:00 -16:00 / Inkl. lunchpaus

 (Hälsans Hus – Sal: Terassen)

Erbjudande! Pensionärer, arbetslösa & sjukskrivna får 50 % rabatt på avgiften vid registrering innan den 1 nov 2018. 

Välkommen på en ljus och kärleksfylld dag som handlar om att smälta samman med vår Själ på olika sätt. Själen kommunicerar med oss genom vår intuition. Vi kommer att ägna denna 1-dags workshop åt att utforska hur just vår egen intuition talar med oss. Vad innebär det att förkroppsliga sitt själsliga ljus? Vi arbetar med vår längtan efter ljus, kärlek och djupare mening med livet. Hur kan vi öppna upp för ett Högre flöde – att säga Ja till livets flod? 

– Vi öppnar våra Högre Hjärtcentran & smälter samman med kärnan inom oss

– Vad innebär det att följa sitt hjärtas röst? 

– Den fria viljan och skaparkraften

– Vad hindrar oss från att leva utifrån vår egen inre sanning? Hur kommer vi förbi våra blockeringar? 

– Intuitionen som Själens röst – att lära sig kommunicera med Universum

 Hur kommer vi arbeta under workshopen? 

– Massor av energiarbete, inre guidade resor och övningar

– Direktkanaliserade budskap och frekvenser ifrån våra Högre Själv

– Existentiella och trygga samtal inom gruppen

– Energiöverföringar från uppstigna mästare, änglar, galaktiska stjärnfamiljer, och våra egna guider! 

Redan nu kan jag känna av den enorma kärlek, glädje och potential den här workshopen erbjuder. Detta kommer att bli en dag fylld av själslig påfyllnad, transformation och frihet på många plan inom oss. Allt i närvaron av helande, stärkande och allomfattande kärleks frekvenser!