I slutet av 2014 – början av 2015 – var jag mitt uppe i en av mina värsta perioder i livet. ( Lite mer om denna period av intensivt uppvaknande ska jag berätta om i min föreläsning – Hjärtats väg mot upplysning – som hålls på Hälsans hus den 3 juni kl. 15.00 ). Mitt i allt kaos, sjukdom och tyngd, så fick jag plötsligt till mig att jag skulle kanalisera en bok. Den här boken skulle bestå av 12 kanaliserade budskap omkring temat ”hjärtats portal”, alla ifrån olika uppstigna mästare ifrån varierande dimensioner och planeter. Och så blev det, 14 dagar senare var alla 12 kapitel färdiga. 

Trots att energierna i denna bok redan känns lite förlegade, så bär den en hel del starka energier. Jag vill dela några stycken ur ett kapitel som är kopplad till den tavla av en inre själsliga aspekt av mig själv som jag målade då. Jag kommer att skriva mer om mina tavlor framöver, det har jag lovat min själ! Känn in energin bakom orden, snarare än att lägga vikt vid själva formuleringarna. Boken är ett verk skriven av en utbränd hjärna och har därför inte redigerats alls.

” Att gå in i solen inom sitt hjärta är att kliva in i sin multidimensionalitet, sitt gudomliga varande. Vi vill ge er en bild som demonstrerar detta, låt den framträda för er inre syn på det sätt den önskar. 

I en tid för mycket, mycket länge sedan existerade en vad ni skulle kalla för översteprästinna vid ett tempel någonstans i det land ni nu kallar Mexico. Skymningen faller med sitt gyllene rosa ljus och snart lyses himlen upp av de miljarder och åter miljarder stjärnor som pryder er natthimmel. På den här tiden fanns inte elektriciteten som störande element och skärpan i den natthimlen är svår att beskriva med ord, en bild så underskön att hjärtat vidgar sig likt en stjärna självt i gensvar. Denna kvinna är i sådan fullständig kontakt med Moder Jord och hennes innersta själ. Hon bär Gaias sång inom sitt eget hjärta. så nära vore den hennes egen. För den är hennes egen, hon är ett med solen i Moder Jords hjärta. Se henne stå med sitt långa svarta hår iklädd en dräkt av jordens färger och en fjäderprydd krona på sitt huvud, hållandes en tucan fjäder i sin ena hand. I den andra håller hon en skål med glödande kokablad, vars rök slingrar sin väg mot stjärnorna likt det väsen med eget liv som den är. Rökens ande lever, den är en vägvisare, en lärare och en joker, för den som gärna går vilse i illusionens världar. Hon mässar från djupet av Moder Jords sång sitt galaktiska ljusspråk och stjärnorna svarar henne, en efter en. Mellan ljuspunkterna på himlen formar sig streck av ljus och stjärnbild efter stjärnbild ger sig tillkänna. De stjärnbilder ni har idag kallades på den tiden då denna kvinna existerade för lite andra namn. Tiden är nu inne att dessa kunskaper hämtas hem igen. Denna kraftfulla kvinna står på toppen av detta tempel och är i full samklang med Moder Jord och den gudomliga aspekten av gudmodern och gudfadern. 

Genom att expandera och kliva in i sitt eget hjärtas sol kliver hon allt djupare in i sin multidimensionalitet och hon expanderar uppåt och nedåt, och i alla riktningar, utan ände. Hon kallar på solen inom Moder Jords hjärta och kopplar samman den med solen i sitt eget hjärta. Hon kallar Solen som ger liv åt allt och alla som lever på Gaia, hon kallar det som så väl känner till och som ni idag kallar för den ”andra solen”, hon kallar den ”stora solen” och hon kallar Alcyone, solen här hos oss i Plejaderna. Hon kallar Solen som är Sirius, hon kallar Solen i Lyra. Hon kallar RA. Hon kopplar sitt hjärta samman med alla solar i alla dimensioner. ur hennes hjärtas sol mässar, sjunger och rör sig ljusets språk och förmedlar detta heliga varande till allt som är. Hon skapar i materia med tonerna och med ljuset. Hon är i denna stund ett med alltet och hon är lika verklig i alla dimensioner samtidigt. Hon står stadigt förankrad i alla dimensioner, som alla är lika verkliga som den värld med stengolv och den varma tropiska djungelnatt som hon befinner sig uti. Denna prästinna vet allt och känner allt genom sitt hjärtas sol, hon förstår att detta är skaparens varande. I detta ser hon också allt, och förstår hur vi alla är så tätt sammankopplade med varandra i universum efter universum. i dimension efter dimension. Utanför tid och utanför rum, utanför egot och inom egot, i form och i flöde”.

” Den kvinna som vi just gav er en bild av, har verkligen existerat, och hennes själsliga namn är Ashni, och hon är Åsa, densamma som skrivit denna boken tillsammans med oss i ljuset. Vi var i sådan djup och självklar kontakt med henne då, och med oss alla andra stjärnsystem. Vi är ödmjuka inför den otroligt vackra kontakt med Moder Jord som ni människor hade förmågan att leva utifrån tidigare i er historia. När ni levde i samklang med naturen var ni automatiskt öppna i era hjärtan och med hjälp av ett fåtal högt utvecklade individer kunde många, många av er se kopplingen mellan solen i sitt hjärta och stjärnornas och alltets storhet. 

Vi är här för att tala med er om den här kopplingen åter igen, hur ni kommer att så småningom finna den åter och hur detta kommer att fullständigt transformera ert sätt att ta in varandets upplevelse. För ni närmar er den femte dimensionen och uppstigningen har ju som ni alla redan känner till vid det här laget, redan påbörjats. Men vi kommer för att berätta för er vad den femte dimensionen innebär för er. Vad är det för värld som ni tillsammans kommer att skapa? Kommer ni att finna era hjärtans portaler i tid, så att våra inre solar kan kopplas samman, så att vi kan skapa en gemensam vision för alltets högsta bästa? 

” Vi älskar er, vi älskar er på det sätt där vi ÄR kärlek och vi är kärleken som vill uttrycka sig genom era hjärtan, och vi är del av den mirakulösa kärlek som vill komma in i era hjärtan och liv utifrån. Vi är del av den kärlek som vill fylla era liv med sådan extatisk glädje och lätthet, sådan frihet och sådan kreativitet, tills ni finner att ni blir er ”själva” igen. Den som ni är, djupt inne i er multidimensionella Sol, i er själs innersta kärna. Där står ni i direkt kontakt med allt som Är.”